Khác biệt giữa các bản “Hoàng Tuệ”

n
Ông mất ngày 27 tháng 6 năm 1999 (tức 14 tháng 5 âm lịch).<ref>{{chú thích web | url = http://vanhien.vn/news/Tuong-nho-giao-su-Hoang-Tue-33554 | tiêu đề = Tưởng nhớ giáo sư Hoàng Tuệ | author = | ngày = | ngày truy cập = 7 tháng 2 năm 2016 | nơi xuất bản = Văn Hiến Việt Nam | ngôn ngữ = }}</ref>
==Giải thưởng==
* [[Huân chương Kháng chiến]] chống Pháp hạng Ba.
* Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.
* [[Huân chương Lao động]] hạng nhất.
* Huân chương Ðộc lập hạng Ba.
* Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ: Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình cá nhân và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình tập thể "Từ điển tiếng Việt" (Hoàng Phê chủ biên)