Khác biệt giữa các bản “Hoàng Tuệ”

* Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.
* [[Huân chương Lao động]] hạng nhất.
* [[Huân chương Ðộc lập]] hạng Ba.
* Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ: Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình cá nhân và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho công trình tập thể "Từ điển tiếng Việt" (Hoàng Phê chủ biên)