Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 42.116.26.112 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Future ahead
n (Đã lùi lại sửa đổi của 42.116.26.112 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Future ahead)
Thẻ: Lùi tất cả
''Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi''
 
''Nào có mong chi đâu ngày trở về''
 
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi''
:''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
 
:''Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng''
''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
:''Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng''
:''Cùng Vệ quốc quân''
:''Ra đi ra đi theo hồn sông núi''
:''Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi''
:''Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay''
:''Đoàn vệ quân Việt Nam có hay''
:''Ngày xưa biết bao vị hùng anh hùng''
:''Quyết vì non sông ra tay bao lần''
:''Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao''
:''Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân''<br>
 
:''Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi''
''Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng''
:''Dù có gian nguy nhưng lòng không nề''
 
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi''
''Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng''
:''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
 
''Cùng Vệ quốc quân''
 
<br>
''Ra đi ra đi theo hồn sông núi''
 
''Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi''
 
''Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay''
 
''Đoàn vệ quân Việt Nam có hay''
 
''Ngày xưa biết bao vị hùng anh''
 
''Quyết vì non sông ra tay bao lần''
 
''Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao''
 
''Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân''<br>
 
<br>
''Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi''
 
''Dù có gian nguy nhưng lòng không nề''
 
''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi''
 
''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
 
''Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng''
 
''Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng''
 
''Cùng Vệ quốc quân''
 
==Xem thêm==