Lannguyen138

Gia nhập ngày 9 tháng 9 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “nhỏ| Lannguyen138 ”)
 
Lannguyen138
]]
* '''Dematerialization (products)''' | [[Phi vật chất hóa (sản phẩm)]]
* '''Design''' | [[Thiết kế]]
* '''Product-service system''' | [[Hệ thống sản phẩm-dịch vụ]]
* '''Scenic design''' | [[Thiết kế bối cảnh (sân khấu)]]
* '''Scenography''' | [[Scenography]]
* '''Theatrical scenery''' | [[Bối cảnh sân khấu]]
* '''Ways of Seeing''' | [[Ways of Seeing|Những cách thấy]]
214

lần sửa đổi