Khác biệt giữa các bản “Ricky Martin”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* 1995: ''[[A Medio Vivir]]''
* 1998: ''[[Vuelve]]''
* 1999: ''[[Ricky Martin (1999 album năm 1999)|Ricky Martin]]''
* 2000: ''[[Sound Loaded]]''
* 2001: ''[[La Historia]]''