Khác biệt giữa các bản “Ricky Martin”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Anh cũng song ca cùng [[Christina Aguilera]] trong bài hát ''[[Nobody Wants to Be Lonely]]''.
 
== CácDanh sách album ==
* 1991: ''[[Ricky Martin (album năm 1991)|Ricky Martin]]''
* 1993: ''[[Me Amarás]]''