Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật địa chỉ trang web phòng KT &DBCLGD)
nKhông có tóm lược sửa đổi
| Hình=
| Tên= Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
| Phù hiệu= ‎[[Tập tin:ÐH‎ÐH KT&QTKD THAI NGUYEN.jpg|100px]]
| Tên gọi khác= Đại học Kinh tế Thái Nguyên
| Năm thành lập= 2004
website chính thức của trường: http://www.tueba.edu.vn
 
== Sứ mạng - Tầm nhìn ==
 
=== sứSứ mạng ===
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.