Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Chim Cánh Cụt”

Quần đảo nằm rải rác trải dài theo vùng duyên hải. Mặc dù một vài đảo trong số chúng tạo thành một vài cụm hoặc nhóm đảo nhỏ, như nhóm đảo trong [[Vịnh Lüderitz]], Quần đỏa Chim cánh cụt lại không có sự quan hệ mật thiết về địa lý của một nhóm đảo san hô hoặc chuỗi đảo thông thường.
 
TheĐảo largestlớn islandnhất iscủa nó là [[PossessionĐảo IslandPossession (Namibia)|PossessionĐảo IslandPossession]] withvới diện tích {{convert|0.90|km²|2|abbr=out}} in area. Hollam's Bird Island is the most northern and, at a distance of {{convert|10.3|km|1|abbr=out}}, the farthest from the coast. All islands together measure {{convert|2.35|km²|2|abbr=out}} in area.<ref>{{cite web|url=http://www.nacoma.org.na/Downloading/MPA_Final-report_15August08.pdf |format=PDF |title=Namibian Islands' Marine Protected Area : WWF South Africa Report Series – 2008/Marine/003 |publisher=Nacoma.org.na |accessdate=2015-11-22}}</ref>
===Các đảo===
Danh sách các đảo từ cực bắc vào cực nam, các đảo bao gồm Quần đảo Chim cánh cụt (các đảo được kể vào lúc ban đầu được in đậm):