Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Chim Cánh Cụt”

Việc sát nhập ban đầu nằm trong kế hoạch thôn tính vùng Tây Nam Phi vào Thuộc địa Cape để quản trị dưới tay người Anh. Việc này được thực hiện thông qua [[Palgrave Commission]] (1876).
 
Tuy nhiên sự can thiệp của Anh dẫn đến sự đỗ vỡ trong quan hệ giữa Đế quốc Anh và chính phủ Cape trong một thời gian dài. Nhân cơ hội này, người Đức đã nhảy vào và biến Tây Nam Phi thành một lãnh thổ bảo hộ của Đức vào năm 1884, sự kiện này nằm trong quá trình lịch sử [[tranh giành châu Phi]]. Quần đảo ngoài khơi (và Vịnh Walvis) vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của người Đức và đặt dưới sự quản lý của người Anh dưới cáithể tênchế Cape constituencies.<ref>John Dugard: ''Namibia-South Africa Treaty on Walvis Bay''. American Society of International Law. ''International Legal Materials'', Vol. 33, No. 6 (NOVEMBER 1994), pp. 1526-1528.</ref> ThisThể statuschế wasnày recognisedđược byngười GermanyĐức incông nhận vào năm 1886. ThusDo đó, althoughmặc close tonằm therất mainlandgần theđất islandsliền, werenhưng notquần partđảo ofkhông thuộc [[GermanTây SouthwestNam AfricaPhi thuộc Đức]].<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=V1kMAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=%22edward+hertslet&source=bl&ots=uwmvW7uadj&sig=J7oj2CxvNIJwxATq079XhkgisYI&hl=en&ei=ftiNS8LSF5nENPPR4awN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAcQ6AEwADgK#v=onepage&q=&f=false |title=The map of Africa by treaty|website=Books.google.com|volume=1|pages=345–46}}</ref>
 
Năm 1990 Tây Nam Phi giành được độc lập và đổi tên thành Namibia. The Penguin Islands remained under South African sovereignty, thus letting it retain an [[Exclusive Economic Zone]] off the Namibian coast. After further negotiation, at midnight on 28 February 1994 sovereignty over the islands, as well as [[Walvis Bay]], was transferred to Namibia.<ref>{{cite web|author=Klaus Dierks |url=http://www.klausdierks.com/Walvis%20Bay/index.html |title=Namibia's Walvis Bay Issue - Origin and Rise of a Colonial Dispute |publisher=Klausdierks.com |date= |accessdate=2015-11-22}}</ref>