Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quần đảo Chim Cánh Cụt”

*'''[[Đảo Halifax]]''' ({{coord|26|39|3|S|15|4|47|E|type:landmark_scale:2000_region:NA|name=Halifax Island}})
*'''Đảo North Long''' ({{coord|26|49|14|S|15|7|32|E|type:landmark_scale:2000_region:NA|name=North Long Island}})
*'''Đảo South Long Island''' ({{coord|26|49|57|S|15|7|41|E|type:landmark_scale:2000_region:NA|name=South Long Island}})
*'''PossessionĐảo IslandPossession''' ({{coord|27|0|49|S|15|11|40|E|type:landmark_scale:2000_region:NA|name=Possession Island}})
*'''AlbatrossĐảo IslandAlbatross''' ({{coord|27|7|9|S|15|14|18|E|type:landmark_scale:2000_region:NA|name=Albatross Island}})
*'''Đảo Pomona''' ({{coord|27|11|37|S|15|15|29|E|type:landmark_scale:2000_region:NA|name=Pomona Island}})
*Black Rock (S 24° 56' 0'' E 14° 48' 0'')