Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quần đảo Chim Cánh Cụt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{For|Nhóm đảo thuộc Canada|Quần đảo Chim cánh cụt (Newfoundland và Labrador)}}
{{Infobox islands
| name = PenguinQuần Islandsđảo Chim cánh cụt<br><small>''Pikkewyn-eilande''<br>'Off-Shore islands'</small>
| native name =
| native name link =