Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quần đảo Chim Cánh Cụt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| total islands = Over 24, including [[rocks awash]]
| major islands = Possession Island, Penguin Island and Seal Island
| location = [[AtlanticĐại OceanTây Dương]]
| coordinates =
| highest mount =