Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kilômét vuông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* 0,386 102 [[dặm vuông Anh|dặm vuông]] (thường)
* 247.105 381 [[mẫu (diện tích)|mẫu Anh]]
* 10 000 000 dm²
* 100 000 000 cm²
 
Ngược lại:
* 1 dặm vuông = 2,589 988 km²
* 1 mẫu Anh = 0,004 047 km²
* 1dm²=0,000,000km²
* 1cm²=0,000,000km²
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}Nguồn Tham Khảo: Đang Update
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Đơn vị đo diện tích]]
[[Thể loại:Đơn vị dẫn xuất trong SI]]
Người dùng vô danh