Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Nam Phi”

không có tóm lược sửa đổi
{{redisambig|Nam Phi}}
{{Thông tin quốc gia
| Tên chính = Cộng hoà Nam Phi<br />Republic of South Africa
| Tên bản ngữ =
{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt;font-weight:normal; | rowclass1 = mergedrow
| rowclass1 = mergedrow | label1 = [[Afrikaans]]: | data1 = {{lang|af|''Republiek van Suid-Afrika''}}
| rowclass2 = mergedrow | label2 = [[NorthernTiếng Bắc Sotho language|Sepedi]]: | data2 = {{lang|nso|''Repabliki ya Afrika-Borwa''}}
| rowclass3 = mergedrow | label3 = [[SothoTiếng language|SesothoSotho]]: | data3 = {{lang|st|''Rephaboliki ya Afrika Borwa''}}
| rowclass4 = mergedrow | label4 = [[SouthernTiếng Nam Ndebele language|isiNdebele]]: | data4 = {{lang|nr|''iRiphabliki yeSewula Afrika''}}
| rowclass5 = mergedrow | label5 = [[SwaziTiếng language|siSwatiSwazi]]: | data5 = {{lang|ss|''iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika''}}
| rowclass6 = mergedrow | label6 = [[TsongaTiếng language|XitsongaTsonga]]: | data6 = {{lang|ts|''Riphabliki ra Afrika Dzonga''}}
| rowclass7 = mergedrow | label7 = [[TswanaTiếng language|SetswanaTswana]]: | data7 = {{lang|tn|''Rephaboliki ya Aforika Borwa''}}
| rowclass8 = mergedrow | label8 = [[VendaTiếng language|TshivendaVenda]]: | data8 = {{lang|ve|''Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe''}}
| rowclass9 = mergedrow | label9 = [[XhosaTiếng language|Xhosa]]: | data9 = {{lang|xh|''iRiphabliki yomZantsi Afrika''}}
| rowclass10 = mergedrow | label10 = [[ZuluTiếng language|Zulu]]: | data10 = {{lang|zu|''iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika''}}
}}
| Tên thường = Nam Phi