Khác biệt giữa các bản “Phạm Ngũ Lão”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| học vấn = <!-- tiến sĩ, cử nhân -->
| chức quan = <!-- chức cao nhất -->
| kiểu phối ngẫu = <!--Thê thê, thiếp, phu quân -->tử
| phối ngẫu = quận chúa ''Anh Nguyên''
| kiểu phối ngẫu 2 =
| phối ngẫu 2 =