Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ (Việt Nam)”

 
==Kỷ lục==
*Quốc lộ dài nhất: [[quốc lộ 1A|quốc lộ 1]] với chiều dài 2.395 km. Đường Hồ Chí Minh mặc dù có tổng chiều dài lớn hơn quốc lộ 1A1 nhưng thực chất chỉ là đường nối nhiều tuyến quốc lộ khác với nhau như [[quốc lộ 2]], [[quốc lộ 3]], [[quốc lộ 12B]], [[quốc lộ 21]], [[quốc lộ 15]], [[quốc lộ 14]], [[quốc lộ 63]], [[quốc lộ 80]],... và có những đoạn như tỉnh lộ 203 ở [[Cao Bằng]] chưa được nâng cấp thành quốc lộ.
*Quốc lộ ngắn nhất là tuyến [[đường nối cảng Ninh Phúc]] hay còn gọi là [[quốc lộ 35]] ở [[Ninh Bình]] chỉ với chiều dài 6 km.
 
Người dùng vô danh