Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Cần biên tập|Kinhkinh tế chính trị Mác Marx- LêninLenin}}
{{Thiếu nguồn gốc}}
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ 2009-05-09]]
Giá trị thặng dư dội ra trong nông nghiệp so với công nghiệp là 20. Số chênh lệch này là lợi nhuận siêu ngạch không bị bình quân hóa và chuyển thành địa tô tuyệt đối.
- Địa tô độc quyền:
là lợi nhụân siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai mà tư bản phải nộp cho địa chủ.
 
{{các chủ đề|Triết học|Marx-Lenin|Xã hội học}}
{{Kinh tế chính trị Mác - Lênin}}
[[Thể loại:Kinh tế chính trị Mác - Lênin]]
988

lần sửa đổi