Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

 
=== Mô hình duy lý ===
Mô hình duy lý được phát triển độc lập bởi [[Herbert A. Simon]],<ref>Newell and Simon 1972; Simon 1969</ref> một nhà khoa học Mỹ, và Gerhard Pahl cùng với Wolfgang Beitz, hai nhà lý luận thiết kế của Đức.<ref>Pahl and Beitz 1996</ref> HoHọ cho rằng:
# các nhà thiết kế cố gắng để tối ưu hóa một đối tượng thiết kế dựa vào các ràng buộc và mục tiêu đã biết,
# quy trình thiết kế được định hướng theo kế hoạch,
214

lần sửa đổi