Khác biệt giữa các bản “Scenography”

Joslin McKinney và Philip Butterworth mở rộng điều nói trên để đưa ra đề xuất:
: ''<nowiki/>'Scenography không chỉ đơn giản liên quan đến việc sáng tác và trình bày hình ảnh cho khán giả; nó còn liên quan đến việc tiếp nhận và tham gia của khán giả. Đó là cảm giác cũng như kinh nghiệm về trí tuệ, cảm xúc cũng như lý trí.''' <ref>{{chú thích sách|last=McKinney|first=Joslin|title=The Cambridge Introduction to Scenography|year=2009|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge|pages=4}}</ref>
Ngày nay, với hỗ trợ từ các thiết bị và công nghệ hiện đại, bối cảnh sân khấu không chỉ còn bó hẹp ở phông, màn, bục, bệ được sơn hay vẽ thủ công nữa. Vở diễn, trình diễn có thể được đầu tư kỹ lưỡng và ứng dụng tối đa các hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, hình ảnh hai chiều, ba chiều, video... Các hình ảnh với tư cách yếu tố thị giác không chỉ là khách thể nữa mà trở thành chủ thể vừa độc lập vừa cố kết (với các chủ thể khác trong phạm vi scenography) và có khả năng tương tác với chính diễn viên và người thưởng lãm, nó giúp mở rộng đồng thời kéo sân khấu lại gần với những tiếp cận trực diện, sân khấu kokhông còn là thứ gì đó xa vời, kokhông còn là thánh đường nữa.
 
==Từ nguyên và diễn giải văn hoá ==
214

lần sửa đổi