Khác biệt giữa các bản “Danh sách đĩa nhạc của Red Velvet”

|-
! scope="row" | "Rookie"
| rowspan=45 | 2017
| 4|| — || 6 ||
* HQ: 1.009.934<ref>Tổng doanh số của "Rookie":
*{{cite web|script-title=2017년 34주차 Download Chart|trans-title=34 năm 2017 Download Chart|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=34&hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Chart|accessdate=August 31, 2017}}</ref>
| {{n/a|Đĩa đơn không nằm trong album}}
|-
! scope="row"| "[[Peek-a-Boo (bài hát của Red Velvet)|Peek-a-Boo]]" <small>(피카부)</small>
| 2 || — || 2
|
* HQ: 564.958<ref>Tổng doanh số của "Peek-A-Boo":
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=46hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 46주차 Download Chart|trans-title=47th week of 2017 Download Chart|accessdate=November 22, 2017}}
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=47hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 47주차 Download Chart|trans-title=47th week of 2017 Download Chart|accessdate=November 29, 2017}}
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=48&hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 48주차 Download Chart|trans-title=48th week of 2017 Download Chart|accessdate=December 7, 2017}}
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=49&hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 49주차 Download Chart|trans-title=49th week of 2017 Download Chart|accessdate=December 14, 2017}}
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=50&hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 50주차 Download Chart|trans-title=50th week of 2017 Download Chart|accessdate=December 20, 2017}}
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=51&hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 51주차 Download Chart|trans-title=51st week of 2017 Download Chart|accessdate=December 30, 2017}}
* {{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=52&hitYear=2017&termGbn=week|website=Gaon Music Chart|language=ko|script-title=2017년 52주차 Download Chart|trans-title=52st week of 2017 Download Chart|accessdate=January 4, 2018}}</ref>
| ''Perfect Velvet''
|-
|colspan="7" style="font-size:90%"| "—" cho biết bài hát không lọt vào bảng xếp hạng hoặc không được phát hành tại khu vực này.