Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

 
Sau khi được bổ nhiệm hồng y, tức khắc người này thuộc hàng Giáo sĩ Roma, trở thành công dân của [[Vatican]].
 
==Nhà thờ Hiệu tòa==
Mỗi vị hồng y đều có một nhà thờ hiệu tòa, hoặc là một nhà thờ ở thành phố Rôma hay một trong những khu ngoại ô. Ngoại lệ duy nhất là dành cho các Tổ phụ của các [[Giáo hội Công giáo Đông phương]].<ref name="Paul VI. 1965">Pope Paul VI., Motuproprio "Ad Purpuratorum Patrum Collegium" (11 February 1965), par. II</ref> Tuy nhiên, các hồng y không có quyền quản trị và không can thiệp bằng bất cứ cách nào trong những vấn đề liên quan đến việc quản lý hàng hoá, kỷ luật, hoặc phục vụ các nhà thờ hiệu tòa của họ.<ref>Giáo luật Giáo hội Công giáo Rôma, điều 357 triệt 1</ref> Họ được phép cử hành Thánh Lễ, cử hành nghi thức [[Giải tội]] và dẫn dắt thăm viếng và các cuộc hành hương đến nhà thờ hiệu tòa, phối hợp với các nhân viên của nhà thờ. Các hồng y thường ủng hộ các nhà thờ của họ bằng tiền và nhiều Hồng y giữ liên lạc với các nhân viên mục vụ của các nhà thờ hiệu tòa.
 
[[Hồng y Niên trưởng]] của Hồng y đoàn ngoài một nhà thờ hiệu tòa của mình, cũng sẽ nhận được chức danh Hồng y cùa Nhà thờ hiệu tòa Ostia, thị trấn có ngai tòa hiệu tòa đầu tiên. Các Hồng Y quản trị một Giáo Hội nghi lễ khác giữ lại danh hiệu của Giáo hội đó.<ref>Giáo luật giáo hội Công giáo, điều 350</ref>
 
== Điều kiện ==