Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

 
Các vị Hồng y Giám mục hiện nay:
::::* [[Angelo Sodano]], Hồng y Giám mục xứ Ostia và Albano
::::* [[Roger Etchegaray]], Hồng y Giám mục xứ Porto-Santa Rufina
::::* [[Giovanni Battista Re]], Hồng y Giám mục xứ Sabina-Poggio Mirteto
::::* [[Francis Arinze]], Hồng y Giám mục xứ Velletri-Segni
::::* [[Tarcisio Bertone]], Hồng y Giám mục xứ Frascati
::::* [[José Saraiva Martins]], Hồng y Giám mục xứ Palestrina
 
* Hồng y Linh mục: là các vị đứng đầu các giáo phận khác trên toàn thế giới