Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

===Hồng y [[Nhiếp chính Giáo hội Công giáo Rôma|Nhiếp chính]]===
Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Công giáo Rôma, với sự trợ giúp của Phó Nhiếp chính và các vị giám chức khác của Văn phòng được gọi là Camera Tông Tòa, có các chức năng mà về bản chất được giới hạn trong một thời kỳ [[trống tòa]] của chức vụ giáo hoàng. Ông ta có nhiệm vụ đối chiếu các thông tin về tình hình tài chánh của tất cả các cơ quan phụ thuộc vào Toà Thánh và trình bày kết quả tại [[Danh sách hồng y còn sống|Hồng y Đoàn]], khi họ tụ tập vào [[Mật nghị Hồng y]] chọn Tân Giáo hoàng.<ref>{{cite web|url=http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_en.html#ADMINISTRATIVE+SERVICES|title=Pastor Bonus, - John Paul II - Apostolic Constitution (June 28, 1988) - John Paul II|website=www.vatican.va}}</ref>
 
===Hồng y chưa là Giám mục===
Cho đến năm 1917, có thể cho một người không phải là linh mục được vinh thăng Hồng y, nhưng đi kèm với một số ít quyền hạn, trở thành hồng y phẩm trật Hồng y Phó tế. Chẳng hạn, vào thế kỷ 16, Reginald Pole đã làm một hồng y trong 18 năm trước khi ông thụ phong linh mục. Năm 1917, tất cả các hồng y, thậm chí cả các hồng y Phó tế, đều phải là linh mục,<ref>Canon 232 §1 of the 1917 Code of Canon Law</ref> và vào năm 1962, Giáo hoàng Gioan XXIII đặt ra tiêu chuẩn rằng tất cả các hồng y phải được phong chức giám mục, ngay cả khi họ chỉ là linh mục vào lúc bổ nhiệm.<ref>[http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/motu_proprio/documents/hf_j-xxiii_motu-proprio_19620415_cum-gravissima_lt.html Motu proprio ''Cum gravissima'', 15 April 1962] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20130302231616/http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/motu_proprio/documents/hf_j-xxiii_motu-proprio_19620415_cum-gravissima_lt.html |date=2 March 2013 }}</ref>
 
===[[Hồng y thế tục]]===