Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

không có tóm lược sửa đổi
===Châu Phi và vùng Tây Nam châu Á===
*[[Ngữ hệ Phi-Á]] - 375 (''Afro-Asiatic'')
*[[HệNgữ ngôn ngữhệ Niger-Congo]] - 1514
*[[Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara|Hệ ngôn ngữ Nin-Sahara]] - 204 (''Nilo-Saharan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Khoisan]] - 27