Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

== Từ nguyên ==
[[Tập tin:Template-Cardinal.svg|phải|nhỏ|170px|Một kiểu mẫu huy hiệu hồng y]]
Tên của chức vị giáo sĩ cao cấp này trong [[tiếng Latinh]] là ''cardinalis'', có gốc từ danh từ ''cardo'' (có nghĩa là "[[bản lề]]", "khớp nối" hay "điểm mấu chốt)", do đó mà có thể được dịch thành "yếu tố thuộc bản chất, nền tảng, hay trụ cột".<Ref name=cg/>
 
Trong [[tiếng Việt]] thì từ "hồng y" vốn phát xuất từ "Hồng y chủ giáo" (紅衣主教) trong tiếng Hoa. Trong đó, "chủ giáo" là từ chỉ chức giám mục, và "hồng" tức là đỏ, "y" tức là áo - được gọi theo màu y phục; nghĩa từ nguyên chỉ đơn giản là "giám mục áo đỏ". Về sau từ rút gọn lại thành "hồng y" mà không có danh từ xứng hợp để dịch sát nghĩa của danh từ gốc Latinh. Trước đây, một số tài liệu tiếng Việt còn viết nhầm thành "hồng y giáo chủ" để thuận miệng, nhưng lại thừa và sai nghĩa, vì hồng y không phải là "giáo chủ" mà chỉ là một chức tước.