Khác biệt giữa các bản “Hình chữ nhật”

không có tóm lược sửa đổi
(thêm dấu hiệu chứng minh hình chữ nhật)
* [[Hình bình hành]] có một góc vuông là hình chữ nhật.
* [[Hình bình hành]] có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
* Hình thang cân có một góc vuông
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh