Khác biệt giữa các bản “Bệnh giun chỉ”

(AlleinStein đã đổi Bệnh giun chỉ thành Bệnh giun Guinea: tên chính thức, giun chỉ thường được hiểu là giun chỉ bạch huyết gây phù chân voi)
 
(Changed redirect target from Bệnh giun Guinea to Bệnh giun chỉ bạch huyết)
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
#đổi [[Bệnh giun Guineachỉ bạch huyết]]