Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Chim Cánh Cụt”

Tuy nhiên sự can thiệp của Anh dẫn đến sự đỗ vỡ trong quan hệ giữa Đế quốc Anh và chính phủ Cape trong một thời gian dài. Nhân cơ hội này, người Đức đã nhảy vào và biến Tây Nam Phi thành một lãnh thổ bảo hộ của Đức vào năm 1884, sự kiện này nằm trong quá trình lịch sử [[tranh giành châu Phi]]. Quần đảo ngoài khơi (và Vịnh Walvis) vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của người Đức và đặt dưới sự quản lý của người Anh dưới thể chế Cape constituencies.<ref>John Dugard: ''Namibia-South Africa Treaty on Walvis Bay''. American Society of International Law. ''International Legal Materials'', Vol. 33, No. 6 (NOVEMBER 1994), pp. 1526-1528.</ref> Thể chế này được người Đức công nhận vào năm 1886. Do đó, mặc dù nằm rất gần đất liền, nhưng quần đảo không thuộc [[Tây Nam Phi thuộc Đức]].<ref>{{chú thích sách|url=https://books.google.com/books?id=V1kMAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=%22edward+hertslet&source=bl&ots=uwmvW7uadj&sig=J7oj2CxvNIJwxATq079XhkgisYI&hl=en&ei=ftiNS8LSF5nENPPR4awN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAcQ6AEwADgK#v=onepage&q=&f=false |title=The map of Africa by treaty|website=Books.google.com|volume=1|pages=345–46}}</ref>
 
Năm 1990 Tây Nam Phi giành được độc lập và đổi tên thành Namibia. Quần đảo Chim cánh cụt vẫn thuộc chủ quyền Nam Phi, và nằm trong [[Vùng Đặc quyền Kinh tế]] ngoài khơi Namibia. Sau các cuộc thương lượng, vào nửa đêm ngày 28 tháng 2 năm 1994, chủ quyền quần đảo và [[Vịnh Walvis]], được chuyển giao cho Namibia.<ref>{{chú thích web|author=Klaus Dierks |url=http://www.klausdierks.com/Walvis%20Bay/index.html |title=Namibia's Walvis Bay Issue - Origin and Rise of a Colonial Dispute |publisher=Klausdierks.com |date= |accessdate = ngày 22 tháng 11 năm 2015}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Walvis%20Bay%20and%20Off-shore%20Islands%20Act%201%20of%201994.pdf|title=Walvis Bay and Off-Shore Islands Act 1 of 1994 |publisher=Legal Assistance Centre|accessdate=2018-01-07}}</ref>
 
==Tham khảo==