Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thêm thông tin: Các tên gọi của Việt Nam qua từng thời kì ==
{| class="wikitable"
[[Các tên gọi của nước Việt Nam|Tên gọi Việt Nam]]
![[Tên gọi Việt Nam]]
|
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable"
! colspan="2" |[[Các tên gọi của nước Việt Nam|[]][[Âu Lạc|ẩn]]]
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|2879–2524 <small>TCN</small>]]
|'''[[Xích Quỷ]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|2524–258 <small>TCN</small>]]
|'''[[Văn Lang]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|257–207 <small>TCN</small>]]
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|'''Âu Lạc''']]
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|207–111 <small>TCN</small>]]
|'''[[Nam Việt]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|111 <small>TCN</small>–39 <small>CN</small>]]
|'''[[Giao Chỉ]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|40–43]]
|'''[[Lĩnh Nam]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|43–203]]
|'''[[Giao Chỉ]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|203–544]]
|'''[[Giao Châu]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|544–602]]
|'''[[Vạn Xuân]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|602–679]]
|'''[[Giao Châu]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|679–757]]
|'''[[An Nam]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|757–766]]
|'''[[Trấn Nam]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|766–866]]
|'''[[An Nam]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|866–967]]
|'''[[Tĩnh Hải quân]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|968–1054]]
|'''[[Đại Cồ Việt]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1054–1400]]
|'''[[Đại Việt]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1400–1407]]
|'''[[Đại Ngu]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1407–1427]]
|'''[[Giao Chỉ]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1428–1804]]
|'''[[Đại Việt]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1804–1839]]
|'''[[Nhà Nguyễn|Việt Nam]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1839–1887]]
|'''[[Đại Nam]]'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|1887–1945]]
|'''[[Đông Dương]] <small>([[Bắc Kỳ]],</small>'''[[Các tên gọi của nước Việt Nam|'''<small></small>''']]'''<small>[[Trung Kỳ]], & [[Nam Kỳ]])</small>'''
|-
|[[Các tên gọi của nước Việt Nam|TênTừ gọi Việt Nam1945]]
|'''[[Việt Nam]]'''
|-
! colspan="2" |[[Các tên gọi của nước Việt Nam|Bản mẫu chính]]
|-
| colspan="2" |[[Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam]]
|-
! colspan="2" |
* [[Bản mẫu:Quốc hiệu Việt Nam|x]]
* [[Các tên gọi của nước Việt Nam|t]]
* [[Các tên gọi của nước Việt Nam|s]]
|}
|}
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh