Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Bỏ danh sách nguồn tham khảo
 
== Chú thích ==
<references />
 
== Nguồn ==
Dựa theo bài viết [[nhà Đường]] và bài viết [[An Nam đô hộ phủ]] để có đủ thông tin lập ra Trấn Nam
Người dùng vô danh