Khác biệt giữa các bản “Quán Thế Âm”

 
==Tên gọi==
Quán Thế Âm có nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian. Theo Phẩm Phổ môn trong [[Kinh Diệu Pháp Liên Hoa]], sở dĩ ngài mang tên gọi như vậy là do hạnh nguyện từ bi cứu khu nạn, mỗi khi chúng sanh bị khổnkhổ ách, nguy cấp liền nhất tâm niệm danh hiệu của bồ tát, ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức cứu họ thoát khỏi tai ách.
 
Trong [[Bát Nhã Tâm Kimnh|Bát Nhã Tâm Kinh]], vị Bồ-tát này mang tên là '''Quán Tự Tại''' dựa trên pháp môn tu tập của ngài. Khi quán chiếu thâm sâu vào chính mình, ngài nhận thấy năm uẩn không có tự tính và đều là giả tạm, ngộ ra được điều đó, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn.
164

lần sửa đổi