Khác biệt giữa các bản “Bảng chữ cái Thái”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="font-size: 150%" |ฅ
| style="text-align: left" |ฅ คน
| style="text-align: left" |''[[kho khon]]''
| style="text-align: left" |con người
|kh