Khác biệt giữa các bản “Chu vi hình tròn”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Chu vi hình tròn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:42, ngày 20 tháng 9 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
Chu vi của [[hình tròn]] liên quan với [[Pi]]. Giá trị của [[Pi]] là 3,141592653589793.... (xem [[Pi]]), được quy ước với giá trị gần đúng là 3,14.<ref name="nxbgd"/> [[Pi]] được định nghĩa là tỷ lệ của chu vi <math> C </math>.
 
Các hằng số [[π]] được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong khi nó được đặt tên trong toán học thì kỹ thuật và khoa học nó không được đặt tên. Nó được sử dụng bởi [[radio]], [[lập trình máy tính]] và hằng số vật lý. Vì giá trị của PI rất dài nên công thức có thể đơn giản hóa là d*3,14.
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh