Khác biệt giữa các bản “Chữ ký điện tử”

 
;Bộ luật [[Ueta|UETA]] (Hoa Kỳ), điều 2 định nghĩa:
:(5)Điện tử (''electronic'valeking132')- chỉ các công nghệ liên quan tới điện, số, từ, không dây, quang, điện từ hoặc các khả năng tương tự.
:(6)[[Tác tử]] điện tử (''electronic agent'')- là các chương trình máy tính hoặc các phương tiện tự động khác sử dụng độc lập để khởi đầu một hành động hoặc đáp lại các tín hiệu điện tử mà không cần sự giám sát của con người.
:(7)Văn bản điện tử (''electronic record'valeking132')- Các văn bản được tạo ra, lưu trữ, trao đổi dưới dạng điện tử.
:(8)Chữ ký điện tử (''electronic signature'')- Các tín hiệu âm thanh, ký hiệu, quá trình gắn (vật lý hoặc logic) với hợp đồng hay văn bản và được thực hiện bởi người muốn ký vào hợp đồng hay văn bản đó.
 
7

lần sửa đổi