Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|caption = Chanel năm 1928
|nationality = Pháp
|birth_name = Gabrielle Bonheur Chanel.......
|birth_date = {{Birth date|df=yes|1883|8|19}}
|birth_place = [[Saumur]], Pháp
Người dùng vô danh