Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

→‎Nguồn: Sửa lỗi nhỏ
(→‎Nguồn: Sửa lỗi nhỏ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Nguồn ==
1. Trang Nhà Đường- Wikipedia
Dựa theo bài viết [[nhà Đường]] và bài viết [[An Nam đô hộ phủ]] để có đủ thông tin lập ra Trấn Nam
2. Trang An Nam đô hộ phủ- Wikipedia
Dựa theovào bài2 viếttrang [[nhà Đường]] và bài viết [[An Nam đô hộ phủ]]này để có đủ thông tin lập ra Trấn Nam.
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh