Khác biệt giữa các bản “Giải Oscar”

{{thể loại Commons|Academy Awards}}
{{portal|Giải Oscar}}
 
* [http://vnexpress.net/gl/topic/6354/oscar-2011/ Giải Oscar lần thứ 83, 2011]
* {{IMDb event|0000003|Giải Oscar}}
* [http://www.oscars.org/ Trang web chính thức của Giải Oscar]
* [http://www.oscars.org/awardsdatabase/index.html Dữ liệu về các giải Oscar]
* [http://www.imdb.com/Sections/Awards/Academy_Awards_USA/ Dữ liệu về giải Oscar trên [[Internet Movie Database|IMDb]]]
* [http://www.moviesboom.com/?pid=news&sub=detail&type=general&id=1561&PHPSESSID=8580b5f7a4fa6f76d6a64cd265c Oscar 2006 - Một Oscar chia đều các giải]