Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Không thể nghỉ việc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div style="{{{style|text-align: center; width: 60%; margin: auto; padding: 1em; border: {{{border|solid 2px gold}}}; letter-spacing: {{{spacing|28px}}}; background-color: {{{bgcolor|black}}}; color: {{{fgcolor|white}}}; font-weight: bold;}}}"><span style="padding-left: {{{spacing|28px}}};">KHÔNG THỂ NGHỈ VIỆC</span></div>
 
<div style="text-align: center; font-weight: bold;">Thành viên này đã cố rời xa Wikipedia, nhưng lại nghĩ rằng mình không làm được, vậy nên&hellip;{{#if:|&nbsp;ascho ofđến {{{date}}}|}}</div><noinclude>{{Documentation}}
</noinclude>