Khác biệt giữa các bản “Đường Văn Tông”

n
Từ sau sự việc của [[Tống Thân Tích]], Văn Tông vẫn chưa từ bỏ ý định diệt trừ hoạn quan. Ông cho rằng [[Lý Huấn]] (tức Lý Trọng Ngôn, đã tự xin đổi tên) và [[Trịnh Chú]] vốn được [[Vương Thủ Trừng]] tiến cử nên các [[hoạn quan]] sẽ không nghi ngờ hai người này, bèn bí mật liên lạc với họ và bàn kế diệt trừ hoạn quan, đoạt lấy quyền lực của [[Vương Thủ Trừng]]. Một số hoạn quan bị hai người này biếm chức và ám sát một số hoạn quan, trong đó có [[Trần Hoằng Chí]] - người bị nghi ngờ đã sát hại [[Đường Hiến Tông]] khi trước. Đến mùa đông năm đó, [[Trịnh Chú]] được cử đến Phượng Tường<ref>Trụ sở nay thuộc Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc</ref> để tập hợp lực lượng chống lại hoạn quan<ref name=ZZTJ245 />, đồng thời Văn Tông tìm cách bề ngoài thăng chức Thủ Trừng nhưng bên trong tước quyền lực, nhân đó lại trọng dụng hoạn quan [[Cừu Sĩ Lương]] vốn có hiềm khích với Thủ Trừng. Rồi sau đó, [[Lý Huấn]] và [[Trịnh Chú]] dâng thư xin nhanh chóng diệt trừ Thủ Trừng. Văn Tông nghe theo, sai mang rượu độc đến buộc Thủ Trừng phải uống<ref name=CDT17 />.
 
Trịnh Chú định đến dự lễ tang của [[Vương Thủ Trừng]], để thu thập bằng chứng mà diệt luôn các [[hoạn quan]] khác. Tuy nhiên [[Lý Hiếu]], người có hiềm khích với [[Trịnh Chú]] đã bí mật lập ra một kế hoạch khác để diệt cả hoạn quan và [[Trịnh Chú]] mà đến cả Văn Tông cũng không biết. Đến ngày [[14 tháng 12]] năm [[835]], thân tín của Hiếu là [[Hàn Ước]] tâu rằng có cam lộ trên một cái cây gần nhà Hàn để dụ [[hoạn quan]] mà tiêu diệt hết. Văn Tông bèn đến điện Hàm Nguyên, sai bọn Cừu Sĩ Lương đến xem cam lộ. Tuy nhiên khi [[Cừu Sĩ Lương]] đến chỗ có cam lộ thì Hàn Ước bỗng biến sắc khiến Sĩ Lương nghi ngờ. Nhận thấy gần đó có binh mai phục, Sĩ Lương kinh hãi biến sắc, vội dẫn theo Văn Tông nhanh chóng về cung. Bọn Lý Huấn bèn cho quân tấn công lên. Các [[hoạn quan]] nhanh chóng tập hợp lực lượng quân Thân Sách, cùng tổ chức phản công. Bách quan sợ hãi bỏ trốn khỏi điện. Cuối cùng quân của [[hoạn quan]] giành thắng lợi, sau đó mở một cuộc tàn sát đẫm máu vào các quan lại triều đình mà họ nghi ngờ có dính dáng đến việc này. Nhiều tể tướng và đại thần bị giết hại, như [[Vương Nhai]], [[Vương Phan]], [[Thư Nguyên Dư]],... và cả Lý Huấn, Lý Hiếu. Tổng cộng số người bị giết lên đến khoảng 1000. Trịnh Chú về sau cũng bị ám sát tại Phượng Tường<ref name=ZZTJ245 />. [[Cừu Sĩ Lương]] biết việc này có sự tham gia của Văn Tông, nên sinh ra oán hận cả ông. Sĩ Lương dâng biểu kể tội trạng của các đại thần tham gia vào sự việc và từ đó Văn Tông nằm dưới sự kiểm soát của hoạn quan. Sử sách gọi đây là ''Sự biến Cam Lộ'', đánh dấu sự suy giảm nghiêm trọng quyền lực của hoàng đế và triều đình và sự lộng quyền của hoạn quan. Các tể tướng mới là [[Trịnh Đàm]]<ref>''[[Cựu Đường thư]]'', [[:zh:s:舊唐書/卷174|quyển 173]]</ref> và [[Lý Thạch]] không thể nắm được nhiều thực quyền trước bọn hoạn quan<ref name=ZZTJ245 />.
 
=== Thời kì Khai Thành (836 - 840) ===