Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

==Sự nghiệp==
===Thân thế và tu tập===
Ông sinh ngày [[27 tháng 10]] năm [[1928]], tại làng Mông Phụ, xứ Bách Lộc, huyện Ba Vì, Hà Tây, nay thuộc giáo xứ Sơn Tây, thành phố Hà Nội; trong một gia tộc khá giả của họ Phan, là con ông Phan Văn Cần và bà Nguyễn Thị Toá; là người con thứ tư, trưởng nam trong gia đình nhưng bắt đầu con đường Thánhtu Ý của Thiên Chúatập vào lúc 10 tuổi.
 
Trong thời gian khó khăn và chiến tranh,ông cũng được cơ hội di cư vào Nam, nhưng quyết định ở lại với dân chúng khó nghèo và cống hiến cuộc đời phụng vụ của mình cho con chiên, theo Thánh Ý Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ngài tập chung vào Kinh Thánh, Giáo Lý, và Giáo điều cho anh chị em tu sĩ và các con chiên.
* Từ năm 1954 đến năm 1955, ông đi giúp linh mục Phaolô Nguyễn Thái Phác ở Phú Nghĩa, Thạch Thất, Hà Nội.
 
Từ năm 1955 làm Giáo viên Tiểu chủng viện Sơn Lộc. Trong thời gian này, ông được học thần học với Giám mục Gustave Mazé Kim, người Pháp.
 
===Linh mục===