Khác biệt giữa các bản “Chuồn chuồn kim”

không có tóm lược sửa đổi
| subdivision_ranks = Các họ
| subdivision =
[[Amphipterygidae]]<br />
[[Calopterygidae]] - chuồn chuồn kim cánh rộng<br />
[[Chlorocyphidae]] - Jewels<br/>
[[Coenagrionidae]] - Pond Damselflies<br/>
[[Dicteriadidae]] - Barelegs<br/>
[[Diphlebiidae]] - Azure Damselflies<br/>
[[Euphaeidae]] - Gossamerwings<br/>
[[Hemiphlebiidae]] - Reedlings<br/>
[[Isostictidae]] - Narrow-wings<br/>
[[Lestidae]] - Spreadwings<br/>
[[Lestoideidae]]<br/>
[[Megapodagrionidae]] - Flatwings<br/>
[[Perilestidae]] - Shortwings<br/>
[[Platycnemididae]] - White-legged Damselflies<br/>
[[Platystictidae]] - Forest Damselflies<br/>
[[Polythoridae]] - Bannerwings<br/>
[[Protoneuridae]] - Pinflies<br/>
[[Pseudostigmatidae]] - Forest Giants<br/>
[[Synlestidae]] - Sylphs<br/>
†[[Zacallitidae]]
}}
'''Chuồn chuồn kim''' là tên gọi chung để chỉ các loài [[côn trùng]] thuộc phân bộ Cánh đều (Zygoptera), bộ [[chuồn chuồn]] (Odonata). Các loài chuồn chuồn kim tương tự như các loài [[chuồn chuồn ngô]] (Anisoptera), điểm khác nhau là khi ở tư thế đậu thì cánh của chuồn chuồn kim nằm dọc theo thân mình, khác với tư thế cánh vuông góc với thân của các loài kia. Một điểm khác nữa là đôi cánh sau cơ bản giống đôi cánh trước, trong khi ở chuồn chuồn ngô, đôi cánh sau mở rộng ở phần gốc so với cánh trước. Chuồn chuồn kim có cơ thể nhỏ hơn, yếu hơn chuồn chuồn ngô. Cặp mắt chuồn chuồn kim cách xa nhau.
 
Chuồn chuồn kim, cũng như các loài chuồn chuồn khác, là các loài [[biến thái không hoàn toàn]]. [[Thiếu trùng]] chuồn chuồn kim sống trong môi trường nước, [[mang]] của thiếu trùng chuồn chuồn kim nằm lộ bên ngoài, hình dáng như 3 chiếc [[vây]] ở cuối bụng.
 
==Phân loại==
Phân loại dưới đây lấy theo [http://tolweb.org/Odonata tolweb.org] và [http://www.bernstein.naturkundemuseum-bw.de/odonata/zygopt1.htm Günter Bechly, 2007]
* Siêu họ Hemiphlebioidea
** [[Hemiphlebiidae]] - Reedlings
* Siêu họ Coenagrionoidea
** [[Coenagrionidae]] - Pond Damselflies
** [[Isostictidae]] - Narrow-wings
** [[Platycnemididae]] - White-legged Damselflies
** [[Platystictidae]] - Forest Damselflies
** [[Protoneuridae]] - Pinflies
** [[Pseudostigmatidae]] - Forest Giants
* Siêu họ Lestoidea
** [[Lestidae]] - Spreadwings
** [[Lestoideidae]]
*** [[Diphlebiidae]] ? - Azure Damselflies
** [[Megapodagrionidae]] - Flatwings
** [[Perilestidae]] - Shortwings
** [[Pseudolestidae]]
** [[Synlestidae]] - Sylphs
* Siêu họ Calopterygoidea
** [[Amphipterygidae]]
** [[Calopterygidae]] - chuồn chuồn kim cánh rộng
** [[Euphaeidae]] - Gossamerwings
** [[Polythoridae]] - Bannerwings
** [[Chlorocyphidae]] - Jewels
** [[Dicteriadidae]] - Barelegs
** †[[Zacallitidae]]
 
==Phát sinh loài==
* '''Caloptera''' <small>Belyshev & Haritonov, 1983</small>
** † Sieblosiidae <small>Handlirsch, 1907</small>
** Eucaloptera <small>Bechly, 1996</small>
*** Amphipterygida <small>Bechly, 1996</small>
**** [[Diphlebiidae]] <small>Heymer, 1975</small>
**** Amphipterygoidea <small>Tillyard, 1917</small>
***** Thaumatoneuridae <small>Tillyard & Fraser, 1938</small>
***** [[Amphipterygidae]] <small>Tillyard, 1917</small>
***** [[Pseudolestidae]] <small>Fraser, 1957</small> (''[[incertae sedis]]'')
*** Calopterygomorpha <small>Bechly, 1996</small>
**** Chlorocyphoidea <small>Cowley, 1937</small>
***** Libellaginidae <small>Jacobson & Bianchi, 1905</small>
***** [[Chlorocyphidae]] <small>Cowley, 1937</small>
**** Calopterygiformia <small>Bechly, 1996</small>
***** Euphaeida <small>Bechly, 1996</small>
****** Epallagoidea <small>Needham, 1903</small>
******* † [[Zacallitidae]] <small>Cockerell, 1928</small>
******* Epallagidae <small>Needham, 1903</small> = [[Euphaeidae]] <small>Montgomery, 1959</small>
****** [[Polythoridae]] <small>Munz, 1919</small>
***** Calopterygida <small>Bechly, 1996</small>
****** Heliocharitidae <small>Tillyard & Fraser, 1939</small> = [[Dicteriadidae]] sensu <small>Dunkle, 1991</small>
****** Calopterygoidea <small>Selys, 1850</small>
******* Caliphaeidae <small>Fraser, 1929</small>
******* [[Calopterygidae]] <small>Selys, 1850</small>
* '''Euzygoptera''' <small>Bechly, 1996</small>
** Lestomorpha <small>Bechly, 1996</small>
*** [[Hemiphlebiidae]] <small>Tillyard, 1926</small>
*** Lestiformia <small>Bechly, 1996</small>
**** † Cretacoenagrionidae <small>Bechly, 1996</small>
**** Eulestiformia <small>Bechly, 1996</small>
***** Chorismagrionidae <small>Tillyard & Fraser, 1938</small> (thường coi là một phần của họ Synlestidae)
***** Lestida <small>Bechly, 1996</small>
****** [[Perilestidae]] <small>Tillyard & Fraser, 1938</small>
****** Lestodea <small>Bechly, 1996</small>
******* [[Synlestidae]] <small>Tillyard, 1917</small>
******* Lestinoidea <small>Calvert, 1901</small>
******** Megalestidae <small>Tillyard & Fraser, 1938</small>
******** [[Lestidae]] <small>Calvert, 1901</small>
** Coenagrionomorpha <small>Bechly, 1996</small>
*** Hypolestidae <small>Tillyard & Fraser, 1938</small>
**** Heteragrioninae <small>Racenis, 1959</small>
**** Philogeniinae <small>Racenis, 1959</small>
**** Hypolestinae <small>Tillyard & Fraser, 1938</small>
***** Philosinini <small>Kennedy, 1925</small>
***** Hypolestini <small>Tillyard & Fraser, 1938</small>
***** Lestoideini <small>Munz, 1919</small> = [[Lestoideidae]]
*** [[Megapodagrionidae]] <small>Calvert, 1913</small>
*** Coenagrioniformia <small>Bechly, 1996</small>
**** [[Platystictidae]] <small>Laidlaw, 1924</small>
**** Coenagrionida <small>Bechly, 1996</small>
***** Pseudostigmatoidea <small>Kirby, 1890</small>
****** Coryphagrionidae <small>Pinhey, 1962</small>
****** [[Pseudostigmatidae]] <small>Kirby, 1890</small>
***** Coenagrionodea <small>Bechly, 1996</small>
****** [[Coenagrionidae]] <small>Kirby, 1890</small>
****** Platycnemidoidea <small>Jacobson & Bianchi, 1905</small>
******* "[[Platycnemididae]]" <small>Jacobson & Bianchi, 1905</small>
******* [[Protoneuridae]] <small>Jacobson & Bianchi, 1905</small>
******** "Protoneurinae"
******** Isostictinae = [[Isostictidae]]
* † '''Steleopteridae''' <small>Handlirsch, 1906</small>
* † '''Eosagrionidae''' <small>Handlirsch, 1920</small>
 
[[Thể loại:Bộ Chuồn chuồn]]
Người dùng vô danh