Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Thị Liên”

Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia |name = Phạm Thị Liên |native name = 范氏蓮 |tước vị = Quang Trung Chính hậu |chức vị…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia |name = Phạm Thị Liên |native name = 范氏蓮 |tước vị = Quang Trung Chính hậu |chức vị…”)
(Không có sự khác biệt)