Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật về việc thay thế cho bản mẫu mới)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Không thấy hoạt động
|
|Jspeed1310
|9 tháng 12, 2014
}}
[[Tập tin:Nhìn jề.jpg|nhỏ|phải|300px|[[File:Gnome3-laugh.svg|28px]] Cấm cười!]]
[[Tập tin:P30-09-10 12-48.jpg|nhỏ|phải|300px]]