Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chuẩn đô đốc”

== Hải quân Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ==
 
Chỉ phong quân hàm Đô đốc Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam là những sĩ quan cao cấp, nắm giữ các chức vụ trong [[Bộ Quốc phòng]] như: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm [[Tổng cục Chính trị]]. Trong nhiều trường hợp quân hàm Thượng tướng được phong cho Phó TổngCN ThamTCCT mưu trưởng,hoặc Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Giám đốc học viện Quốc phòng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Tư lệnh quân khu...TTMT
 
''' Các Đô đốc, chuẩn. ĐôChỉ đốccó 2 quân nhân lên được đến tiêuquân biểuhàm này'''
* [[ Đoàn Khuê ]]
* [[ Vũ Lăng ]]
* [[ Đàm Quang Trung ]]
* [[ Vũ Lập ]]
* [[ Nguyễn Minh Châu ]]
* [[ Giáp Văn Cương ]]
* [[ Nguyễn Trọng BìnhVăn ]]Hiến
* [[ Phạm Hoài Nam ]]
 
==Hải quân Việt Nam Cộng hòa==
Người dùng vô danh