Khác biệt giữa các bản “Cửu Long (tỉnh)”

Thẻ: Sửa đổi qua ứng dụng di động
Năm [[1980]], tỉnh Cửu Long có 2 thị xã [[Vĩnh Long]] (tỉnh lị), [[Trà Vinh]] và 7 huyện: [[Cầu Kè]], [[Cầu Ngang]], [[Càng Long]], [[Long Hồ (huyện)|Long Hồ]], [[Tam Bình]], [[Trà Cú]], [[Vũng Liêm]].
 
Ngày [[29 tháng 9]] năm [[1981]], tái lập một số huyện cũ: [[Tiểu Cần]] (trên thực tế), [[Bình Minh]], [[Trà Ôn]] (trên văn bản); lập huyện [[Châu Thành]] từ 5 xã của huyện Châu Thành Đông cũ thuộc huyện Cầu Ngang và 4 xã của huyện [[Cầu Ngang]]; lập huyện [[Mang Thít]] từ phần đất của huyện [[Cái Nhum]] cũ; lập huyện [[Duyên Hải]] từ một phần huyện Cầu Ngang.
 
Ngày [[17 tháng 4]] năm [[1986]], lại sáp nhập huyện Mang Thít vào huyện Long Hồ. Như vậy lúc này tỉnh Cửu Long gồm 2 thị xã [[Vĩnh Long (thành phố)|Vĩnh Long]] (tỉnh lị), [[Trà Vinh (thành phố)|Trà Vinh]] và 12 huyện: [[Bình Minh]], [[Càng Long]], [[Cầu Kè]], [[Cầu Ngang]], [[Châu Thành, Trà Vinh|Châu Thành]], [[Duyên Hải]], [[Long Hồ (huyện)|Long Hồ]], [[Tam Bình]], [[Tiểu Cần]], [[Trà Cú]], [[Trà Ôn]], [[Vũng Liêm]].
Người dùng vô danh