Khác biệt giữa các bản “Chiêu tử”

* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Khanh đại phu [[Ngụy Giáng|Ngụy Chiêu tử]] (còn có thụy hiệu khác là [[Trang Tử (thụy hiệu)|Trang Tử]])
* [[Xuân Thu]] [[Trịnh (nước)|Trịnh quốc]] Khanh đại phu [[Du Tử Minh|Du Chiêu tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Tề (nước)|Tề quốc]] Đại phu [[Cao Trương|Cao Chiêu tử]]
* [[Chiến Quốc]] [[Tần Chiêu(nước)|Tần tửquốc]] (tháiThái tử [[Tần (nước)|nướcChiêu Tầntử]] (truy tôn, chưa từng làm vua)
 
==Xem thêm==