Khác biệt giữa các bản “Các văn kiện nhân quyền quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
{{Đang viết}}
[[Văn kiện về nhân quyền quốc tế]] là các [[điều ước quốc tế]] cùng nhiều văn bản khác liên quan đến [[luật Nhân quyền quốc tế]] và bảo vệ [[nhân quyền]] nói chung. Các văn kiện này có thể chia làm hai loại: các tuyên bố được thông qua bởi [[Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc]] chúng không có tính ràng buộc pháp lý nhưng có thể dùng trong các sự kiện chính trị, và các hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý dựa vào [[luật pháp quốc tế]]. Các hiệp ước và thậm chí các tuyên bố qua thời gian có thể trở thành luật của quốc tế.
 
 
Hầu hết các hiệp ước được thành lập trên các các cơ chế giám sát để thực hiện chúng. Trong một số trường hợp những cơ chế đó không có nhiều quyền lực và thường bị bỏ qua bởi các nước thành viên, nhưng có các cơ chế có rất nhiều quyền lực chính trị và pháp lý và quyết định của các cơ chế này gần như luôn luôn thực hiện.
 
[[Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền]], [[Công ước về quyền dân sự và chính trị]] và [[Công Ước Quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa]] đôi khi có thể được dẫn ra như các dự luật của quốc tế.
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.ohchr.org/english/law International Human Rights Instruments - U.N. list]
*[http://internationalhumanrightslaw.org International Human Rights Law] News and resources for international human rights law]
 
[[en:Văn kiện về nhân quyền quốc tế]]