Khác biệt giữa các bản “Các văn kiện nhân quyền quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
Văn kiện về nhân quyền quốc tế đến từ nhiều nơi khác nhau trên toàn cầu, nó có thể được tạo ra bởi bất kỳ đảng phái hay nước nào trên thế giới theo cách mà họ cho là phù hợp nhất cho một khu vực cụ thể của thế giới.
 
Hầu hết các hiệp ước được thành lập trên các các cơ chế giám sát để thực hiện chúng. Trong một số trường hợp những cơ chế đó không có nhiều quyền lực và các văn kiện thường bị bỏ qua bởi các nước thành viên, nhưng có các cơ chế có rất nhiều quyền lực chính trị và pháp lý và các văn kiện quyết định của các cơ chế này gần như luôn luôn được thực hiện.
 
[[Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền]], [[Công ước về quyền dân sự và chính trị]] và [[Công Ước Quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa]] đôi khi có thể được dẫn ra như các dự luật của quốc tế.