Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Hiến tử”

không có tóm lược sửa đổi
(Removed redirect to Sĩ Ưởng)
Thẻ: Xóa đổi hướng
Không có tóm lược sửa đổi
'''Phạm Hiến tử''' có thể là:
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Khanh đại phu [[Sĩ Ưởng|Phạm Hiến tử]] Sĩ Ưởng
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Hầu yêm [[Sỹ Phú|Phạm Hiến tử]] Sĩ Phú
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Khanh đại phu [[Sĩ Ưởng|Phạm Hiến tử]] Sĩ Ưởng
 
ƯởngPhú và Sĩ PhúƯởng là người cùng nội tộc, Sĩ Phú với ông nội Sĩ Ưởng là [[Sĩ Tiếp]] quan hệ huyết thống hàng "cháu chú cháu bác", đanhư vậy Sĩ Phú thuộc hàng "ông chú họ" của Sĩ Ưởng. Đa phần các thư tịch cổ đều ghi chép Sĩ Ưởng là Phạm Hiến Tử, riêng sách Quốc Ngữ mục Tấn ngữ thì ghi rõ Sĩ Phú cũng có thụy hiệu Phạm Hiến Tử.
 
{{trang định hướng}}