Khác biệt giữa các bản “Nhiễm sắc thể Y”

update
(update)
{{Infobox chromosome
'''Nhiễm sắc thể Y''' là một trong hai [[nhiễm sắc thể]] xác định giới tính, và nó xác định ''[[Giống đực|giới tính đực]]''. Nó có mặt trong hầu hết các loài [[động vật có vú]], bao gồm cả [[con người]], và nhiều loài khác. Ở nhiều loài động vật, nó có chứa [[gen SRY]], và trong trường hợp thông thường không bị các hội chứng khác{{efn|Các bệnh lý tiềm ẩn, hoặc tác động của môi trường tương tự như việc thiến các động vật nuôi bằng hóa chất}}, thì dẫn đến sự phát triển [[tinh hoàn]], cùng với các biểu hiện [[Giống đực|giới tính đực]] khác.
| name = Nhiễm sắc thể Y ở người
| image = Human male karyotpe high resolution - Y chromosome cropped.png
| caption = Nhiễm sắc thể Y ở người (sau khi [[G banding|G-banding]])
| image2 = Human male karyotpe high resolution - Chromosome Y.png
| caption2 = Nhiễm sắc thể Y trong biểu đồ nhân của đàn ông
| length_bp = 57,227,415 bp<br/>([[GRCh38]])<ref name="National Center for Biotechnology Information 2017">{{cite web | title=Human Genome Assembly GRCh38 - Genome Reference Consortium | website=National Center for Biotechnology Information | date=2013-12-24 | url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/grc/human/data?asm=GRCh38 | language=en | accessdate=2017-03-04}}</ref>
| genes = 63 ([[Consensus CDS Project|CCDS]])<ref name="CCDS">{{cite web | title=Search results - Y&#91;CHR&#93; AND "Homo sapiens"&#91;Organism&#93; AND ("has ccds"&#91;Properties&#93; AND alive&#91;prop&#93;) - Gene | website= NCBI |version = CCDS Release 20 for ''Homo sapiens'' | url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?term=Y%5BChr%5D%20AND%20%22Homo%20sapiens%22%5BOrganism%5D%20AND%20%28%22has%20ccds%22%5BProperties%5D%20AND%20alive%5Bprop%5D%29&cmd=DetailsSearch |date=2016-09-08 | accessdate=2017-05-28}}</ref>
| type = [[Nhiễm sắc thể giới tính]]
| centromere_position = [[Centromere#Acrocentric|Acrocentric]]<ref name="StrachanRead2010">{{cite book|author1=Tom Strachan|author2=Andrew Read|title=Human Molecular Genetics|url=https://books.google.com/books?id=dSwWBAAAQBAJ&pg=PA45|date=2 April 2010|publisher=Garland Science|isbn=978-1-136-84407-2|page=45}}</ref><br/>(10.4 Mbp<ref name="850bphs">Genome Decoration Page, NCBI. [ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/gdp/ideogram_9606_GCF_000001305.14_850_V1 Ideogram data for Homo sapience (850 bphs, Assembly GRCh38.p3)]. Last update 2014-06-03. Retrieved 2017-04-26.</ref>)
| ensembl_id = Y
| entrez_id = Y
| ncbi_id = Y
| ucsc_id = Y
| refseq_id = NC_000024
| genbank_id = CM000686
}}
'''Nhiễm sắc thể Y''' là một trong hai [[nhiễm sắc thể]] xác định giới tính]], và nó xác định ''[[Giống đực|giới tính đực]]''. Nó có mặt trong hầu hết các loài [[động vật có vú]], bao gồm cả [[con người]], và nhiều loài khác. Ở nhiều loài động vật, nó có chứa [[gen SRY]], và trong trường hợp thông thường không bị các hội chứng khác{{efn|Các bệnh lý tiềm ẩn, hoặc tác động của môi trường tương tự như việc thiến các động vật nuôi bằng hóa chất}}, thì dẫn đến sự phát triển [[tinh hoàn]], cùng với các biểu hiện [[Giống đực|giới tính đực]] khác.
 
Nhiễm sắc thể Y của con người bao gồm khoảng 50 triệu cặp cơ sở.<ref name="Y-Chrom">[http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/mapview?chr=Y Ensembl Human MapView release 43]. February 2014</ref> Nó có vai trò đặc biệt trong nghiên cứu [[di truyền]] và [[tiến hóa của loài người]].
 
== Phát hiện ==
 
Nhiễm sắc thể Y được xác định là một [[nhiễm sắc thể]] xác định giới tính bởi [[Nettie Stevens]] tại Bryn Mawr College vào năm 1905 trong một nghiên cứu của ấu trùng bọ cánh cứng [[Tenebrio molitor]]. [[Edmund Beecher Wilson]] khám phá ra cơ chế tương tự cùng năm đó một cách độc lập. Stevens đã đề xuất rằng các [[nhiễm sắc thể]] luôn luôn tồn tại theo cặp và nhiễm sắc thể Y là cặp với [[nhiễm sắc thể X]] được phát hiện vào năm 1890 bởi [[Hermann Henking]]. Bà nhận ra rằng ý tưởng trước đây của Clarence McClung, [[nhiễm sắc thể X]] xác định giới tính là sai và xác định giới tính đó, trong thực tế, do sự hiện diện hoặc vắng mặt của nhiễm sắc thể Y. Stevens đặt tên là nhiễm sắc thể "Y" đơn giản chỉ để theo từ Henking "X" theo thứ tự abc.
 
</gallery></center>
 
== ChỉGhi dẫnchú ==
{{Notelist}}
 
 
== Liên kết ngoài ==
{{Commons category|Y chromosomes}}
* [http://www.cambridgedna.com/genealogy-dna-genetic-genealogy.php Genetic Genealogy: About the use of mtDNA and Y chromosome analysis in ancestry testing]
* [http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/mapview?chr=Y Ensembl genome browser]
*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/maps.cgi?taxid=9606&chr=Y
* [http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/faq/snps.shtml Human Genome Project Information]—Human Chromosome Y Launchpad
* [https://web.archive.org/web/20050207052351/http://wi.mit.edu/news/ontopic/ychromosome.html On Topic: Y Chromosome]—From the Whitehead Institute for Biomedical Research
* [http://www.nature.com/nature/focus/ychromosome/index.html Nature]—focus on the Y chromosome
* [http://www.genome.gov/11007628 National Human Genome Research Institute (NHGRI)]—Use of Novel Mechanism Preserves Y chromosome Genes
* [http://www.ysearch.org/ Ysearch.org – Public Y-DNA database]
* [http://ycc.biosci.arizona.edu/ Y chromosome Consortium (YCC)]
* [http://www.npr.org/blogs/health/2010/01/human_male_still_a_work_in_pro.html NPR's Human Male: Still A Work In Progress]
{{sơ khai sinh học}}
 
{{Nhiễm sắc thể}}
 
[[Thể loại:Nam học]]
[[Thể loại:Nhiễm sắc thể]]
[[Thể loại:TiếnNhiễm hóasắc thể (người)]]
[[Thể loại:Sinh học]]
[[Thể loại:Sinh học tiến hóa]]
[[Thể loại:Sinh học phát triển]]
[[Thể loại:Tiến hóa loài người]]
[[Thể loại:Di truyền học]]
[[Thể loại:Phát sinh loài]]